ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΤΙΜΕΣ

Στούντιο
1/1 - 31/3
1/4 - 30/6
1/9 - 31/12
1/7- 31/8
Μονό
50 ευρώ
70 ευρώ
Διπλό
70 ευρώ
80 ευρώ
3-4 άτομα
90 ευρώ
100 ευρώ

Διαμερίσματα
1/1 - 31/3
1/4 - 30/6
1/9 - 31/12
1/7- 31/8
Μονό
60 ευρώ
70 ευρώ
Διπλό
80 ευρώ
90 ευρώ
3-4 άτομα
110 ευρώ
120 ευρώ


Όλες οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ. Οι τιμές για γκρούπ είναι ανάλογα τον όγκο και την εποχή.